REÏNTEGRATIE
Werk vinden is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je al een lange tijd geen werk hebt, in de WAO/WIA of gemeentelijke bijstand terechtgekomen bent. Of je wilt weer aan de slag na een tijd wegens ziekte uit de running te zijn geweest. Typisch een situatie waarin je veel baat kan hebben bij een personal coachingstraject. Met het verwerven van een passende baan als doel.

Voor een persoonlijke oriëntatie op een nieuwe arbeidsomgeving, het (opnieuw) opbouwen en vervolgens benutten van je netwerk, praktische hulp bij het solliciteren, het ontdekken van je sterke punten, ondersteuning bij het opbouwen van je fysieke en mentale belastbaarheid én bij het vinden van die ene baan die je op het lijf geschreven is, kun je bij ons terecht. Voor een wat uitgebreidere omschrijving van hoe zo'n reïntegratietraject er bij BeweegmetReden uit ziet, kijk je bij coaching.

IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)
Deze mogelijkheid bestond enkele jaren bij UWV, voor mensen met een WW of arbeidsongeschiktheidsstatus. Helaas is dat door bezuinigen niet meer mogelijk. Wel is in sommige gevallen nog een individueel traject mogelijk, met name indien er al sprake is van een mogelijke werkgever. 

Tevens werken sommige gemeentes met gelijksoortige trajecten. Tegelijkertijd is het voor niet-insiders moeilijk om niet te verdwalen in het woud aan regels en mogelijkheden!

 

REÏNTEGRATIE 2-E SPOOR
Een bijzondere groep werkzoekenden zijn zij, die op dit moment nog in dienst zijn bij een werkgever. Maar feitelijk niet meer in hun functie werkzaam zijn om redenen van fysieke en/of mentale belastbaarheid. Naast andere verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) dienen zowel werkgever als werknemer in zo'n situatie achtereenvolgens:

  1. te bekijken wat de mogelijkheden zijn tot reïntegratie in de eigen functie
  2. of er mogelijkheden zijn tot reïntegratie in een andere functie bij dezelfde werkgever (de zogenaamde reïntegratie 1-e spoor)
  3. te onderzoeken naar de mogelijkheden bij andere werkgevers (de zogenaamde reïntegratie 2-e spoor)

In zijn algemeenheid worden de eerste twee mogelijkheden in nauwe samenwerking tussen medewerker, werkgever en de Arbo-dienst onderzocht. Voor de reïntegratie 2-e spoor wordt veelal samengewerkt met een extern reïntegratiebedrijf. WorkFirst is zo'n reïntegratiebedrijf. De kosten van zo'n traject komen voor rekening van de werkgever. Voordeel voor de werkgever is dat bij een succesvol traject hij bespaart op loonkosten, eventuele particuliere verzekeringspremies en opslagen op sociale premies..