Doel
Personal coaching bij WorkFirst stelt zich ten doel om een duurzame verandering te bewerkstelligen in de werk- prive en/of gezondheidssituatie van de cliënt. Het streven is daarbij naar het principe "de juiste persoon op de juiste plek". Met als gevolg een aanzienlijke en duurzame verbetering van plezier en effectiviteit. Prettig voor cliënt EN de werkgever (hoger rendement en laag verzuim). Eigenlijk heel simpel dus: van situatie A naar B... 

De adder onder het gras is natuurlijk dat het veelal moeilijk is om boven water te krijgen wat nu écht bij je past. Welk doel is echt realistisch is. En om "ook daadwerkelijk naar dat doel toe te werken" en "vast te houden". 

Doelgroep
Feitelijk iedereen die min of meer ontevreden is over de werk-, prive of gezondheidssituatie waarin hij of zij zich bevindt. En zich openstelt voor ondersteuning om een verandering in die situatie te bewerkstelligen. In de praktijk van alledag gaat het vaak om mensen die "tussen twee banen in zitten", ondersteuning wensen bij het verbeteren van hun vitaliteit en/of financieel afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een ZW, WW- of WAO-uitkering. Daarnaast ook mensen wiens huidige arbeidscontract komt te vervallen door een reorganisatie (outplacement) of als gevolg van een ziekte waardoor het bestaande werk te belastend is geworden (reïntegratie 2-e spoor). In deze gevallen vormen arbeidsbemiddeling en een sollicitatietraining op maat vaak onderdelen van het coachingstraject.
Maar personal coaching is ook een prima instrument voor een manager of consultant die prijs stelt op een onafhankelijke mening en feedback over diens werkwijze en functioneren. Alsook suggesties voor verbetering daarvoor natuurlijk!

Aanpak in 3 fases
Voornaam uitgangspunt is dat iedereen zich in een unieke situatie bevindt. In onze visie is het dan ook logisch dat geen enkel coachingstraject er hetzelfde uit kan zien! Tegelijkertijd is er wel een soort rode draad in de drie fases terug te vinden (klik door voor een uitgebreidere omschrijving).  

Profiel en kosten 
WorkFirst is een kleine organisatie met een lage overhead én zonder beperkende procedures / regels. Hierdoor kan alle aandacht aan de individuele situatie geschonken worden die noodzakelijk en zinvol is. In de praktijk gaat het namelijk bijna nooit alleen om het aanpakken van één probleem maar speelt een veelheid van factoren een rol. Dit vergt naast inhoudelijke kennis vooral inlevingsvermogen, lef en creativiteit van coach en cliënt! Tegelijkertijd blijft door de lage overhead de tariefstelling aantrekkelijk ten opzichte van grote (reïntegratie)bedrijven.
 In sommige situaties faciliteert een werkgever een begeleidingstraject. Neem gerust contact op voor meer informatie!