In een aantal regionale en nationale media zijn artikelen verschenen over BeweegmetReden en haar activiteiten.  Onderstaand een selectie hiervan.

Samenwerking BeweegmetReden en WorkFirst in Apeldoorn, juni 2006
In de Apeldoornse Zuidkrant worden uitgangspunten en werkwijze van WorkFirst Apeldoorn uiteengezet. Deze nieuwe vestiging is mede opgezet door Marc-Peter Bakker van BeweegmetReden

Artikel over GuideTools project, nov-2005
In dit artikel komen zowel enkele GuideTools cliënten, hun coach én hun nieuwe werkgever aan het woord. Vormt een duidelijk voorbeeld van hoe reïntegratie ook kan. En dat er ook werkgevers zijn die niet alleen kansen geven aan bijvoorbeeld WAO-ers, maar daar zelfs openlijk voor uitkomen!  Een compliment voor alle betrokkenen!
(gepubliceerd door PGGM, opgesteld door Johanna Breuning)

Artikel over projectgroep, sept-2005
Een impressie van een bijeenkomst van de projectgroep.
(gepubliceerd door PGGM, opgesteld door Johanna Breuning)

Artikel in NRC, 17-8-2005
Dit artikel gaat eigenlijk primair over een ander project: het zogenaamde LineaSol project. Marc-Peter Bakker van BeweegmetReden is gevraagd om hier feedback vanuit de positie als "reïntegratie-expert" over te geven. Tegelijkertijd is door de NRC de gelegenheid geboden om ook over het hierboven al genoemde GuideTools-project te vertellen.

Artikel in Hart van Holland, 10-8-2005
De Hart van Holland is een lokale krant in Zuid-Holland. Het gaat in zijn geheel over het GuideTools-reïntegratie-project in regio Zuid-Holland. Het gaat hier in totaal om 160 mensen die vanuit een WAO-uitkering weer proberen om aan werk te komen. BeweegmetReden fungeert hier als onderaannemer van GuideTools. Twee rollen zijn hier van toepassing. Allereerst worden een 20-tal cliënten ondersteund als coach in hun individuele reïntegratietraject. Daarnaast voert BeweegmetReden het projectmanagement van de opdracht.
Zoals u kunt lezen in het artikel is een uniek aspect van dit project het ontstaan van de zogenaamde projectgroep. Deze groep van cliënten met een WAO-uitkering werkt gezamenlijk aan ieders individuele en elkaars gezamenlijke reïntegratie.
Het GuideTools-project maakt op zijn beurt weer onderdeel van het "Zorg-maakt-werkt" - initiatief van UWV (Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen) en PGGM (pensioenfonds voor de sector Zorg en Welzijn).