De drie fases in een coachings / reintegratie traject bij BeweegmetReden

Fase I: opstellen van individuele plan van aanpak (lees: hoe verwachten we dat de weg van A naar B er uit ziet)
Deze fase begint met een kennismakingsgesprek van 1-2 uur waarin vooral bekeken wordt of de coach wat zou kunnen betekenen in de specifieke situatie. Indien beide 'partijen' hierin vertrouwen hebben wordt dieper ingegaan op de persoonlijke situatie, wensen, mogelijkheden, belemmerende factoren, gezondheid, motivatie, leefstijl én inhoudelijke doelstelling.  Hulpmiddel daarbij kunnen zijn een PC-loopbaanplan, geselecteerde internetsites, gesprekken met familie/kennissen/collega's, informatie vanuit werkgever of uitkeringsinstantie UWV etc etc. Kortom: geen vooraf gebaand pad, alleen die dingen die zinvol zijn voor het individu! 
Meestal lukt het om in een doorlooptijd van een maand een plan van aanpak uit te stippelen in samenwerking tussen  tussen coach en client. Afhankelijk van de opdrachtgever (de cliënt zelf, een werkgever of diens verzekeraar, Arbo-dienst, uitkeringsinstantie UWV, gemeente) kan er daarna nog wel wat tijd overheen gaan voordat ook formeel alles rond is.    

Fase II: uitvoering van plan van aanpak (lees: de weg van A naar B bewandelen)
Dit is natuurlijk de fase waar het allemaal om draait: de cliënt gaat daadwerkelijk op pad!  Meestal blijkt al snel dat het niet alleen een individueel plan van aanpak is... Mensen in je omgeving merken dat je in beweging gekomen bent en gaan zich er ook mee bemoeien! Bijna altijd goedbedoeld, en het kan ook heel goed werken. Samen sta je sterker!
Echter, zelfs goedbedoelde feedback draagt niet altijd bij ("weet je zeker dat je dat wel kan", "doe maar voorzichtig", "ben je niet bang voor ...", "pas op voor" etc). 
Verder zal vaak je mentale en fysieke belastbaarheid veranderen. En dat gaat bijna altijd gepaard met verrassende bijverschijnselen! Soms werkt onduidelijke regelgeving je tegen of zijn er andere praktische bezwaren. De kunst is om bij jezelf en bij jouw plan van aanpak te blijven.  
De coach helpt, ondersteunt en faciliteert bij dit alles. Door het geven van feedback op gedrag, voornemens, het aandragen van ideeën, het aangaan van een gesprek met een werkgever. Soms ook het bieden van een ingang bij een werkgever, of het gezamenlijk werken aan jouw CV en persoonlijke presentatie. Maar ook in het op verantwoorde wijze opbouwen van je conditie, het versterken van je gezondheid en belastbaarheid. Daarnaast kunnen dingen uitgeprobeerd worden en/of samen opgebouwd worden. Zoals het voorbereiden van een sollicitatiegesprek, het opstellen van een sollicitatiebrief of het gesprek met je huidige lijnmanager.  
Het zal duidelijk zijn dat zowel inhoud als duur van deze fase sterk variëren. Ruwweg kun je zeggen dat 90% van de trajecten tussen de 6 en 18 maanden duurt. 

Fase III: nazorg (lees: situatie B vasthouden)
In deze fase kom je formeel gezien zodra je het afgesproken doel bereikt hebt. Van belang is dan om dit doel vast te houden en een terugval richting de oude situatie te voorkomen. Insteek is niet voor niets een duurzame verandering! Soms gaat dit bijna automatisch door het herwonnen enthousiasme en zelfvertrouwen. Soms ook dienen er nogal wat praktische problemen opgelost worden en/of loopt men juist "teveel op eieren". Misschien weet ook je (mogelijk nieuwe) werkgever zich niet goed een houding te geven?
Belangrijke rol van de coach is om de cliënt te ondersteunen om de eerste periode 'door te komen' en te voorkomen dat de eventuele 'aanvangsproblemen' de overhand krijgen. Het mooiste is natuurlijk een stapsgewijze opbouw, de zogenaamde "succes-trap".
De duur van deze fase varieert van minstens 3 maanden tot maximaal 9 maanden. Indien een cliënt structurele ondersteuning nodig heeft om aan het werk te kunnen blijven bestaat in principe ook nog de mogelijkheid van een zogenaamde jobcoach. Daarvoor werken we dan weer samen met daarin gespecialiseerde bureau's.